pygtk gnome applety

(Kolekce se rozrůstá, už jsou tři :-)

Autor: Jan Martinek
honza@dp.fce.vutbr.cz
janmartinek@jabber.cz
screenshot MHD appletu
Download:
gnome-pyapplets-misc-0.1-1.noarch.rpm
gnome-pyapplets-misc.tar.bz2
        README
        ------

Myslím, že nebude příliš na škodu, když tento text ponechám v češtině ...

Na úvod: sháním někoho, kdo by mi pomohl s vývojem. Nemusí to být nutně
programátor, ba dokonce je podle mě v této chvíli důležitější, aby hlavně
někdo pomohl vše zdokumentovat - upravil toto README, sepsal seznam chyb,
FAQ, TODO, udělal screenshoty, otestoval funkčnost, zařídil nějaký
šikovný hosting atd. :-)


gnome-pyapplets-misc má dva účely.

1) slouží ke snadnému vytváření appletů v pythonu pro gnome. Podívejte
se na ukázkový (velmi jednoduchý) applet example.py.

2) obsahuje kolekci gnome appletů. Jedním z nich je
applet, který ukazuje čas, za který byste měli vyjít, abyste stihli dojít
na zastávku MHD a neujelo to před nosem. Applet parsuje html, které předem
musíte stáhnout ze stránek IDOSu.
POZOR! Funguje (asi) pouze pro Brno a to ještě jen pro některé spoje!

Další applet ukazuje aktuální datum a čas. Můžete si vymyslet
jakýkoli formát zobrazení. Stačí do konfiguračního souboru napsat
správný formátovací řetězec pro funkci strftime.

Třetí applet, který nese název biffimap, periodicky zjišťuje,
kolik nepřečtených mailů máte
na svém imap účtu. V liště ukazuje jediné číslo, přičemž barva pozadí
(žlutá a červená) vypovídá o tom, zda jsou maily nepřečtené (unread)
nebo nové (unseen). Navíc, při příchodu nového mailu udělá jakýsi zvuk.

    LICENCE
GPL v.2
http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt

    INSTALACE

  Pro Fedoru Core 6 (testoval jsem pouze toto)

1) stáhnout balíček (koncovka .rpm)
2) (jako root)
    rpm -Uhv gnome-pyapplets-misc-0.1-1.noarch.rpm

  Pro jiné rpm-based distribuce

1) stáhnout zdrojové kódy (koncovka .tar.bz2) a rozbalit je
2) v adresáři gnome-applets-misc pustit
    ./setup.py bdist_rpm
3) vyrobí se rpm balíček. Najdete ho v adresáři gnome-pyapplets-misc/dist/
4) (jako root) nainstalovat vyrobený balíček:
    rpm -Uhv <předcházející cesta>gnome-pyapplets-misc/dist/

  Pro deb-base distribuce (nemám tušení, jestli to bude fungovat)

1) stáhnout zdrojové kódy (koncovka .tar.bz2) a rozbalit je
2) v adresáři gnome-pyapplets-misc pustit ./setup.py bdist_deb
3) vyrobí se deb balíček. Najdete ho v adresáři gnome-pyapplets-misc/dist/
4) (jako root) nainstalovat vyrobený balíček

  Pro jiné distribuce

(doplním později na základě odezvy uživatelů těchto distribucí)

    SPUŠTĚNÍ appletu MHD Brno

1) V gnome klikněte pravým tlačítkem na panel
2) Vyberte "Add to panel".

Ukáže se nabídka, ve které by se měla objevit položka "MHD Brno"
s příslušnou ikonkou a popiskem
"Tento applet ukazuje čas zbývající do odjezdu šaliny"

3) klikněte na "Add"

V té chvíli se ve vašem domovském adresáři vytvoří adresář
.gnome-pyapplets-misc
ve kterém budou nějaké ukázkové konfigurační soubory. V panelu
by se měla objevit běžicí aplikace ukazující něco jako
3(Ečerova):<počet minut>
67(Avion):<počet minut>
což je pouze demo. Konkrétní chování můžete ovlivnit změnou konfiguračního
xml souboru, který má název
~/.gnome-pyapplets-misc/mhdbrno_applet.xml

a obsah

<odjezdy>
  <mhd cesta='6.5' htmlfile='3-ryb-ecer.html' label='3(Ečerova):' />
  <mhd cesta='7' htmlfile='67-opt-avion.html' label='67(Avion):' />
</odjezdy>

položka "cesta" říká, jak dlouho vám trvá cesta na zastávku. Udává se
v minutách. Položka "htmlfile" je název html souboru, který musíte
stáhnout ze stránek idosu (mhd, vývěsky) a poté uložit do
.gnome-pyapplets-misc.
Položka 'label' je příslušný textový popisek, který se ukazuje v panelu.

		SPUŠTĚNÍ appletu "strftime"
		
Klikněte pravým tlačítkem na panel a vyberte "strftime applet".
V liště by se měl objevit applet, který ukazuje datum a čas. Formát,
v jakém se bude vše zobrazovat, je uložen v konfiguračním souboru

~/.gnome-pyapplets-misc/strftime_applet.xml

Jehož obsah je

<strftime
  formatstring='%A %e.%B%n%k:%M:%S'
  LC_TIME='cs_CZ.utf-8'
  justify='right'
/>

Položka "formatstring" obsahuje formátovací řetězec pro funkci
strftime(). Více informací se dočtete v namuálové stránce

man 3 strftime

Pomocí LC_TIME můžete nastavit locale tak, aby se vám zobrazoval název
dne či měsíce ve vašem oblíbeném jazyce. Formátovací řetězec může
být víceřádkový, tak se může hodit další parametr "justify", který
určuje, zda se řádky budou zarovnávat zleva, zprava nebo na střed.

		SPUŠTĚNÍ appletu "biffimap"

Rovnou přejdu k věci, tj. ke konfiguračnímu souboru.
~/.gnome-pyapplets-misc/biffimap_applet.xml
Po čerstvé instalaci bude mít následující obsah:

<biffimap
  server='imap.server.com'
  username='username'
  password='nevertell'
  interval='1.5'
  soundfile='/usr/share/sounds/email.wav'
/>

Myslím, že význam jednotlivých položek je zřejmý. Je potřeba nastavit
jméno serveru, uživatelské jméno, heslo (pozor, plaintext), dále
interval v minutách, jak často se má kontrolovat pošta a nakonec
cesta k souboru (wavu), který se má přehrát při příchodu nového mailu.